Đóng
  • vi
  • HỌC VIÊN A+

    Mạnh Quỳnh Chi – 8.0 IELTS khi đang là học sinh lớp 10

    Gắn bó với Anh ngữ Aplus từ những ngày đầu Trung tâm mới thành lập năm 2016 và cũng là lần đầu con tiếp xúc với tiếng Anh. Với kiến thức nền rất tốt của mình, chỉ với 4 tháng ôn thi IELTS, Mạnh Quỳnh Chi đã xuất sắc đạt IELTS overall 8.0 trong đó 2 kỹ năng nghe và đọc được điểm tuyệt đối 9.0.

    Chúc con đạt kết quả tốt hơn nữa ở những lần thi tiếp theo 🥰