Đóng
  • vi
  • GIÁO VIÊN A+

    Teacher Joe Lomas

    Thầy Joe đến từ nước Anh, là giáo viên giảng dạy tại Aplus từ năm đầu thành lập 2016 đến khi về nước năm 2023. Thầy có bằng cử nhân Đại học và chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TEFL.

    Các con tại Aplus rất yêu quý thầy Joe vì thầy dạy rất hay, nhiệt huyết, thân thiện và yêu trẻ con.