Đóng
  • vi
  • GIÁO VIÊN A+

    Teacher Bianca Bonarius

    Cô Bianca được các bạn nhỏ tại Aplus yêu thích bởi nụ cười tươi và sự dịu dàng của cô trong mỗi bài học. Từng giảng dạy tiếng Anh tại nhiều nơi, cô Bianca hiểu và nắm bắt được những gì các bạn nhỏ cần, Với cách dẫn dắt khéo léo, kết hợp các hoạt động thú vị, cô khiến mỗi buổi học tại Aplus lúc nào cũng siêu “rộn rã” với những tiếng cười.
    Cô Bianca cho thấy tình yêu thực sự dành cho trẻ em và mong muốn được đồng hành, dành thời gian giúp các bạn nhỏ tiếp cận và yêu thích tiếng Anh.